- - - WiFi připojení na FSv - - -

Pro přístup k bezdrátové síti v prostorách fakulty použijte síť zapojenou do mezinárodního projektu Eduroam.

- - - Eduroam - - -

 - - - Technické parametry

 - - - SSID eduroam

Váš unikátní identifikátor v rámci Eduroamu sestává z uživatelského jména ČVUT (5+3) doplněného o realm @cvut.cz. Uživatelské jméno v tomto tvaru Vás jednoznačně identifikuje kdekoliv na světě. Implementace bezdrátové sítě využívající protokol 802.1x zajišťuje bezpečné řízení přístupu k síti. Po prvotním nastavení už nebudete muset nic dělat. Po zapnutí počítače se Váš počítač automaticky připojí k bezdrátové síti. Připojené organizace v tuzemsku i v zahraničí naleznete zde.

 - - - Nastavení připojení

Přiklady nastavení pro různé operační systémy (včetně automatického skriptu pro OS Windows Vista a Windows 7,8,10) naleznete zde.

 - - - Certifikáty pro Eduroam

Pro připojení do Eduroam používán certifikát ověřený u společnosti DigiCert. Pokud kontrolujete certifikát u radius serveru (protokol PEAP - nastavení), je nutno jako certifikační autoritu zvolit "DigiCert Assured ID Root CA".

 - - - Nastavení hesla pro Eduroam

Před samotným používáním sítě Eduroam si musíte nastavit heslo pro bezdrátovou síť. Nastavíte si ho na stránkách https://usermap.cvut.cz. Po přihlášení v záložce „Nastavení“ a v položce „Nastavení hesla k síti Eduroam“ zadáte dvakrát heslo, které chcete v síti Eduroam používat. Zadání potvrdíte klepnutím na tlačítko Uložit. Heslo musí splňovat parametry, které naleznete v popisu na stránce. Příklad nastavení hesla naleznete zde

 - - - Automatické nastavení WiFi sítě Eduroam pomocí skriptu

Pro automatické nastavení WiFi sítě Eduroam můžete použít předpřipravený skript (pouze pro operační systémy Windows 7, 8, 10). Stáhněte soubor eduroam-wpa2-fsv.exe a spusťte v počítači. Vyplňte své uživatelské jméno (včetně části @cvut.cz) a heslo.

eduroam-wpa2-fsv.exe

Pokud nechcete stahovat spustitelný soubor, je možné použít konfigurační XML soubor profilu eduroam, ruční import profilu z přikazové řádky se provede příkazem:

netsh wlan add profile eduroam-wpa2-cvut.xml

eduroam-wpa2-cvut.xml

NAŠE ORGANIZACE: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice, NAŠE KATEDRA: K375 Výpočetní a informační centrum, zajišťujeme provoz fakultní počítačové sítě
wifi.fsv.cvut.cz stránky spravuje Roman Páral

This page is generated using FFTempl