- - - WiFi a dočasné síťové připojení na FSv - - -

Pro přístup k bezdrátové síti v prostorách fakulty můžete použít dvě cesty - síť zapojenou do mezinárodního projektu eduroam, anebo připojení přes vlastní autentizační systém FSv.

- - - Eduroam - - -

 - - - Technické parametry

 - - - SSID eduroam

Váš unikátní identifikátor v rámci eduroamu sestává z uživatelského jména ČVUT (5+3) doplněného o realm @fsv.cvut.cz. Uživatelské jméno v tomto tvaru Vás jednoznačně identifikuje kdekoliv na světě. Implementace bezdrátové sítě využívající protokol 802.1x zajišťuje bezpečné řízení přístupu k síti. Po prvotním nastavení už nebudete muset nic dělat. Po zapnutí počítače se Váš počítač automaticky připojí k bezdrátové síti. Připojené organizace v tuzemsku i v zahraničí naleznete zde.

 - - - Nastavení připojení

Přiklady nastavení pro různé operační systémy (včetně automatického skriptu pro OS Windows Vista a Windows 7) naleznete zde.

 - - - Certifikáty pro eduroam

Od 5. ledna 2010 je pro připojení do eduroam používán nový certifikát ověřený u společnosti TERENA. Pokud kontrolujete certifikát u radius serveru (protokol PEAP - nastavení), je nutno jako certifikační autoritu zvolit "AddTrust External CA Root".

 - - - Nastavení hesla pro eduroam

Před samotným používáním sítě eduroam si musíte nastavit heslo pro bezdrátovou síť. Nastavíte si je pomocí fakultního intranetu. V položce "Heslo pro WiFi" klepnete na "změnit", pak zadáte hlavní heslo a dvakrát heslo, které chcete v síti eduroam používat. Zadání potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. Heslo musí být jiné než heslo hlavní a jeho minimální délka je 7 znaků. Příklad na nastavení hesla naleznete zde

 - - - Automatické nastavení WiFi sítě eduroam pomocí skriptu

Pro automatické nastavení WiFi sítě eduroam můžete použít předpřipravený skript (pouze pro operační systémy Windows Vista, Windows 7, Windows 8). Stáhněte soubor eduroam-wpa2-fsv.exe a spusťte v počítači. Vyplňte své uživatelské jméno (včetně části @fsv.cvut.cz) a heslo.

eduroam-wpa2-fsv.exe

Pokud nechcete stahovat spustitelný soubor, je možné použít konfigurační XML soubor profilu eduroam, ruční import profilu z přikazové řádky se provede příkazem:

netsh wlan add profile eduroam-wpa2-fsv.xml

eduroam-wpa2-fsv.xml

- - - Dočasné připojení k síti - WiFi

 - - - Technické parametry

 - - - SSID fsv-ap

Pro přístup k síti se používá ČVUT (5+3) uživatelské jméno.

 - - - Nastavení hesla

Používá se stejné heslo jako pro Eduraom tzv. "Mobility password" - nastavuje se pomocí fakultního intranetu, položka "Heslo pro WiFi", klepnete na "změnit", pak zadáte hlavní heslo a dvakrát heslo, které chcete v síti používat. Zadání potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. Heslo musí být jiné než heslo hlavní a jeho minimální délka je 7 znaků. Příklad na nastavení hesla naleznete zde

 - - - Postup při připojování

Připojte se ke zvolenému přístupovému bodu - SSID zvolte fsv-ap. Spusťte www prohlížeč a nechte zobrazit libovolnou www stránku. Zobrazí se výzva k zadání přihlašovacích údajů (autentizace), pokračujte podle pokynů pro autentizaci.

- - - Dočasné připojení k síti - pevné zásuvky - - -

 - - - Technické parametry

 - - - Pevné dočasné síťové připojení

Pro přístup k síti se používá ČVUT (5+3) uživatelské jméno.

 - - - Nastavení hesla

Používá se stejné heslo jako pro Eduroam, tzv. "Mobility password" - nastavuje se pomocí fakultního intranetu, položka "Heslo pro WiFi", klepnete na "změnit", pak zadáte hlavní heslo a dvakrát heslo, které chcete v síti používat. Zadání potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. Heslo musí být jiné než heslo hlavní a jeho minimální délka je 7 znaků. Příklad na nastavení hesla naleznete zde

 - - - Postup při připojování

Připojte se kabelem do ethernetové zásuvky. Spusťte www prohlížeč a nechte zobrazit libovolnou www stránku. Zobrazí se výzva k zadání přihlašovacích údajů (autentizace), pokračujte podle pokynů pro autentizaci.

NAŠE ORGANIZACE: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice, NAŠE KATEDRA: K375 Výpočetní a informační centrum, zajišťujeme provoz fakultní počítačové sítě
wifi.fsv.cvut.cz stránky spravuje Roman Páral

This page is generated using FFTempl