- - - WiFi připojení na FSv - - -

Pro přístup k bezdrátové síti v prostorách fakulty použijte síť zapojenou do mezinárodního projektu Eduroam.

- - - Eduroam - - -

 - - - Technické parametry

 - - - SSID eduroam

Váš unikátní identifikátor v rámci Eduroamu sestává z uživatelského jména ČVUT (5+3) doplněného o realm @cvut.cz. Uživatelské jméno v tomto tvaru Vás jednoznačně identifikuje kdekoliv na světě. Implementace bezdrátové sítě využívající protokol 802.1x zajišťuje bezpečné řízení přístupu k síti. Po prvotním nastavení už nebudete muset nic dělat. Po zapnutí počítače se Váš počítač automaticky připojí k bezdrátové síti. Připojené organizace v tuzemsku i v zahraničí naleznete zde.

 - - - Nastavení připojení

Přiklady nastavení pro různé operační systémy (včetně automatického skriptu pro OS Windows Vista a Windows 7,8,10) naleznete zde.

 - - - Certifikáty pro Eduroam

Pro připojení do Eduroam používán certifikát ověřený u společnosti DigiCert. Pokud kontrolujete certifikát u radius serveru (protokol PEAP - nastavení), je nutno jako certifikační autoritu zvolit "DigiCert Assured ID Root CA".

 - - - Nastavení hesla pro Eduroam

Před samotným používáním sítě Eduroam si musíte nastavit heslo pro bezdrátovou síť. Nastavíte si ho na stránkách https://usermap.cvut.cz. Po přihlášení v záložce „Nastavení“ a v položce „Nastavení hesla k síti Eduroam“ zadáte dvakrát heslo, které chcete v síti Eduroam používat. Zadání potvrdíte klepnutím na tlačítko Uložit. Heslo musí splňovat parametry, které naleznete v popisu na stránce. Příklad nastavení hesla naleznete zde

 - - - Automatické nastavení WiFi sítě Eduroam pomocí skriptu

Pro připojeni k síti eduroam je doporučeno použít automatické nastavení pomocí CAT - Configuration Assistant Tool. Program pro svůj operační systém si stáhnete ze stránek cat.eduroam.org. Při instalaci pouze zadáte své uživatelské jméno ve formátu novakj@cvut.cz a eduroam heslo, které si můžete nastavit na https://usermap.cvut.cz. Nastavení pomocí CAT je preferováno před manualním nastavením z důvodu jednoduchosti a bezpečnosti pro uživatele (všechny volby týkající se certifikátů, metod ověření a šifrování jsou již předvyplněny pro ČVUT).

 - - - Pomoc v případě nefunkčnosti

V případě dotazů či problémů s připojením pište do našeho fakultního Helpdesku na adrese helpdesk.cvut.cz - v položce Projekt zvolte možnost Fsv_Hlášení problémů (FSV_REPORT). V naléhavých případech volejte linku 9700.

NAŠE ORGANIZACE: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice, NAŠE KATEDRA: K375 Výpočetní a informační centrum, zajišťujeme provoz fakultní počítačové sítě
V případě dotazů s připojením pište na helpdesk.cvut.cz, linka 9700

This page is generated using FFTempl