- - - Nastavení Eduroam - - -

Pro připojení potřebujete

Automatické nastavení pomocí CAT

Pro připojeni k síti eduroam je doporučeno použít automatické nastavení pomocí CAT - Configuration Assistant Tool. Program pro svůj operační systém si stáhnete ze stránek cat.eduroam.org. Při instalaci pouze zadáte své uživatelské jméno ve formátu novakj@cvut.cz a eduroam heslo, které si můžete nastavit na https://usermap.cvut.cz. Nastavení pomocí CAT je preferováno před manualním nastavením z důvodu jednoduchosti a bezpečnosti pro uživatele (všechny volby týkající se certifikátů, metod ověření a šifrování jsou již předvyplněny pro ČVUT).

Postup nastavení sítě eduroam pomocí programu CAT ve Windows 10 Pro ostatní operační systémy typu MS Windows, Linux, Apple, Android 4.3 a vyšší postupujte obdobně.

 

Nastavení Eduroam pro operační systémy s grafickým rozhraním

Síť je možné přidat ručně (centrum síťových připojení) nebo se připojit na SSID eduroam a dále profil editovat. V sekci spravovat bezdrátové sítě zadáte: název profilu eduroam, typ zabezpečení wpa2-podnikové, typ šifrování AES, metoda ověření se nastavuje na PEAP (protected EAP), ve vlastnostech nastavení se doporučuje označit ověřit certifikát serveru a připojit k serveru: radius.cvut.cz; radius2.cvut.cz; olse.civ.cvut.cz, jako důvěryhodné kořenové certifikační autority označit "DigiCert Assured ID Root CA" a poslední věcí je u metody ověřovaní (platí pro operační systémy MS Windows) pod volbou Konfigurovat mít neoznačenou volbu "Automaticky použít mé uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k sytému Windows"

Příklady nastavení

 - - - Pomoc v případě nefunkčnosti

V případě dotazů či problémů s připojením pište do našeho fakultního Helpdesku na adrese helpdesk.cvut.cz - v položce Projekt zvolte možnost Fsv_Hlášení problémů (FSV_REPORT). V naléhavých případech volejte linku 9700.

NAŠE ORGANIZACE: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice, NAŠE KATEDRA: K375 Výpočetní a informační centrum, zajišťujeme provoz fakultní počítačové sítě
V případě dotazů s připojením pište na helpdesk.cvut.cz, linka 9700

This page is generated using FFTempl