- - - Kontaktní informace - - -

 - - - K375 - Výpočetní a informační centrum

V případě dotazů či problémů s připojením pište do našeho fakultního Helpdesku na adrese helpdesk.cvut.cz - v položce Projekt zvolte možnost Fsv_Hlášení problémů (FSV_REPORT). V naléhavých případech volejte linku 9700.

NAŠE ORGANIZACE: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice, NAŠE KATEDRA: K375 Výpočetní a informační centrum, zajišťujeme provoz fakultní počítačové sítě
V případě dotazů s připojením pište na helpdesk.cvut.cz, linka 9700

This page is generated using FFTempl