- - - Monitorování sítě - - -

Provoz WiFi sítě Eduroam je na FSV monitorován. V síti jsou monitorovány a logovány následující údaje.

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsíců a maximálně 1 rok.

NAŠE ORGANIZACE: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice, NAŠE KATEDRA: K375 Výpočetní a informační centrum, zajišťujeme provoz fakultní počítačové sítě
V případě dotazů s připojením pište na helpdesk.cvut.cz, linka 9700

This page is generated using FFTempl