- - - Nastavení hesla pro Eduroam - - -

Před samotným používáním sítě Eduroam si musíte nastavit heslo pro bezdrátovou síť. Nastavíte si ho na stránkách https://usermap.cvut.cz. Po přihlášení v záložce „Nastavení“ a v položce „Nastavení hesla k síti Eduroam“ zadáte dvakrát heslo, které chcete v síti Eduroam používat. Zadání potvrdíte klepnutím na tlačítko Uložit. Heslo musí splňovat parametry, které naleznete v popisu na stránce.

Stránky Usermapu naleznete zde

 - - - Pomoc v případě nefunkčnosti

V případě dotazů či problémů s připojením pište do našeho fakultního Helpdesku na adrese helpdesk.cvut.cz - v položce Projekt zvolte možnost Fsv_Hlášení problémů (FSV_REPORT). V naléhavých případech volejte linku 9700.

NAŠE ORGANIZACE: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice, NAŠE KATEDRA: K375 Výpočetní a informační centrum, zajišťujeme provoz fakultní počítačové sítě
V případě dotazů s připojením pište na helpdesk.cvut.cz, linka 9700

This page is generated using FFTempl